FAQ

Feng Shui 風水, betyder vind og vand. Fengshui er en filosofisk teori om indretning og arkitektur der har det formål at skabe et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser. En del af teorierne der anvendes i Feng Shui hævdes at være op til to tusinde år gamle, men i ældre tid var Fengshui hovedsageligt en måde at placere grave på, så forfædrenes kraft (qi) blev bevaret på stedet nær familiens hjemsted. Udøvere af Fengshui mener, at det har en positiv indvirkning på sundhed, velstand og personlige forhold.

Princippet i Fengshui er, at man skal leve i harmoni med sine omgivelser. Man bliver påvirket af omgivelsernes og universets energier, og disse kan enten være gavnlige eller skadelige. Ved hjælp af Fengshui kan man indrette sin tilværelse, så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse.

Der eksisterer mange retninger inden for Fengshui, men disse kan principielt opdeles i to skoler, nemlig en asiatisk og en vestlig. Den første er baseret på traditionel kinesisk filosofi og levevis. Den vestlige Feng Shui er en fusion af moderne vestlige ideer om arkitektur og traditionel Fengshui.

Fengshui er ikke en ensartet kunstart eller filosofi med klare rødder tilbage i historien, men er snarere en individuelt præget blanding af Kinas traditionelle kosmologi og filosofi. Men det er også praktisk familieindretning i de meget almindelige kinesiske storfamilier, der var indrettet efter et særdeles kompliceret system, der skulle tage højde for alle familiemedlemmers status i hierarkiet. Traditionel kinesisk kunst kaldes "Shan Shui" der betyder bjerg-vand, og landskaberne i denne tradition har tydeligvis også været inspiration for især Fengshuibaseret haveindretning.

Fengshuikonsulenter tager generelt sagt symboler og principper i brug der vedrører den kinesiske opfattelse af qi, der er betegnelsen for universel energi, men også kinesisk astrologi, taoisme og korrelativ kosmologi. Kineserne har traditionelt anvendt disse principper til at beskrive sammenhængen i alle verdens ting som en helhed, jorden som et mikrokosmos af universets makrokosmos. Redskaberne kan omfatte: Yin og Yang, De fem faser, Luopan "kompasset", de ni Luo Shu tal, De Otte trigrammer, I Ching, Stjernebilleder og den traditionelle kinesiske bondekalender.